فهرست اسامی دانشگاه های هنر ایران

فهرست اسامی دانشگاه های هنر کشور

فهرست اسامی دانشگاه های هنر کشور


فهرست اسامی دانشگاه های هنر ایران

فهرست اسامی دانشگاه های هنر ایران | لیست کامل اسامی دانشگاه های هنر کل کشور

در این لیست قصد داریم اسامی کلیه ی دانشگاه های هنر کل کشور را همراه با آدرس وبسایت های آنها برای شما معرفی خواهیم کرد. همچنین برای مشاهده لیست آموزشگاه های آزاد هنری (سینمایی – نقاشی – موسیقی – خوشنویسی – عکاسی – هنرهای نمایشی – هنرهای تجسمی – آشپزی و قنادی – گل آرایی و …) وارد شوید.

لیست کامل اسامی دانشگاه های هنر کل کشور

فهرست اسامی دانشگاه های هنر ایران
لینک سایت نام دانشگاه ردیف
http://www.ut.ac.ir پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران ١
http://www.modares.ac.ir/Schools/art دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس ٢
http://www.art.ac.ir/ دانشگاه هنر تهران ٣
http://www.aui.ac.ir دانشگاه هنر اصفهان ۴
http://www.tabriziau.ac.ir/ دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۵
http://art.alzahra.ac.ir/ دانشکده هنر دانشگاه الزهرا ۶
http://kamalolmolk.ac.ir/ دانشگاه هنر و معماری کمال الملک نوشهر ٧
http://www.soore.ac.ir دانشگاه سوره ٨
http://art.umz.ac.ir/ دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران ٩
http://www.shahed.ac.ir دانشکده هنر دانشگاه شاهد ١٠
http://art.semnan.ac.ir/ دانشکده هنر دانشگاه سمنان ١١
http://www.urmia.ac.ir/honar دانشکده هنر دانشگاه ارومیه ١٢
http://faa.mshdiau.ac.ir/ دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ١٣
http://art.iauctb.ac.ir/fa دانشکده هنر  و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی ١۴
http://www.ifcdg.com/ دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی یزد ١۵
http://www.uk.ac.ir دانشکده هنر و معماری صبا-دانشگاه شهید باهنر کرمان ١۶
http://shirazu.ac.ir دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ١٧
http://www.usc.ac.ir دانشگاه علم و فرهنگ ١٨
http://archart.kashanu.ac.ir دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان ١٩
http://www.um.ac.ir دانشکده هنر نیشابور دانشگاه فردوسی مشهد ٢٠
http://iribu.ac.ir دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ٢١
http://www.qiu.ir/ دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- قم ٢٢
http://art.scu.ac.ir/ دانشکده هنر شوشتر دانشگاه شهید چمران ٢٣
۰/۵ ( ۰ نظر )

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *