روش محاسبه نمره خام در آزمون تستی

روش محاسبه نمره خام در آزمون تستی

چطور در آزمون‌های چهارگزینه‌ای نمره خام و میانگین خود را حساب کنیم؟

روش محاسبه نمره خام در آزمون تستی | نحوه محاسبه نمره خام و میانگین تراز آزمون‌های تستی و چهارگزینه‌ای به‌ویژه آزمون وکالت.

شیوه محاسبه نمره خام

نمره خام نمره کسب شده از سوی داوطلب در هر درس میباشد که به صورت درصد گفته میشود.

همچنین در آزمون های چهارگزینه‌ای و تستی که نمره منفی دارد، برای پاسخ به سوال بصورت صحیح ۳ امتیاز و به ازای هر پاسخ غلط به سوالات ۱ امتیاز کسر می‌شود؛ پس برای به‌ دست‌ آوردن نمره خام (درصد) هر درس از روش زیر استفاده میکنیم

فرمول محاسبه درصد در آزمون تستی

۱۰۰× (تعداد کل سئوالات آن درس ×۳) تقسیم بر/ (تعداد پاسخ های غلط) – (تعداد پاسخ های صحیح×۳)

نکته مهم: توجه داشته باشید که گزینه‌های پاسخ‌ نداده (سفید) در این فرمول محاسبه نخواهند شد.

مثال تصویری:

فرمول محاسبه میانگین نمرات در آزمون وکالت

می‌دانیم که در آزمون وکالت، ضریب درس‌های حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی، ۳ است و ضریب درس‌های حقوق جزا و حقوق تجارت و آیین دادرسی کیفری ۲ است و اصول فقه نیز ضریب ۱ دارد. بنابراین، مجموع ضرایب درس‌های آزمون وکالت، ۱۳ است.

فرمول محاسبه درصد در آزمون وکالت

  • ابتدا نمره خام هر درس را که با فرمول پیشین به دست آوردیم، در ضریب آن درس، ضرب می‌کنیم؛
  • بعد از اینکه درصد هر درس را به طور جداگانه در ضریب آن ضرب کردیم، باید عددهای حاصل را با هم جمع کنیم؛
  • در نهایت، حاصل‌ جمع این اعداد را بر ۱۳ تقسیم می‌کنیم.

برای درک بهتر مطلب به مثال زیر توجه کنید:

حقوق مدنی ۵۸/۳۳٪ باید در ۳ ضرب شود:‌ ۱۷۴/۹۹

آیین دادرسی مدنی ۷۱/۶۶٪ باید در ۳ ضرب شود:‌ ۲۱۴/۹۸

حقوق تجارت ۶۸/۳۳٪  باید در ۲ ضرب شود:‌۱۳۶/۶۶ 

حقوق جزا ۵۳/۳۳٪ باید در ۲ ضرب شود:‌ ۱۰۶/۶۶ 

آیین دادرسی کیفری ۷۵٪ باید در ۲ ضرب شود:‌  ۱۵۰ 

اصول فقه ۰٪ باید در ۱ ضرب شود:‌ ۰

مجموع برابر است با ۷۸۳/۲۹ که تقسیم بر ۱۳ می‌شود: ۶۰/۲۵

مشاهده بهترین مراکز آموزش وکالت و آزمون های حقوقی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.