چگونه یک اجاره نامه ملک بنویسیم؟

 

تعریف اجاره و انواع آن

اجاره عقدی است که به موجب آن یک طرف، منافع عین مال خود را در برابر اخذ اجرت با دیگری معامله می کند. به عبارت دیگر مالک مال ( ملک )، منافع مال خود را برای مدتی در قبال دریافت پول یا مال معین در اختیار طرف قرارداد می گذارد. بدون اینکه در مالکیت عین مال تغییری ایجاد شود.

در اجاره، کسی را که مالک منافع است، موجر یا اجاره دهنده می نامند. کسی را که متقاضی منافع می باشد، مستاجر یا اجاره کننده می نامند و موضوع ( مال ) مورد اجاره را عین مستاجره یا مورد اجاره می نامند. اجرت و عوض منافع مالی را که مستاجر پرداخت می کند، مال الاجاره یا اجاره بها می گویند. در زمان نوشتن اجاره خانه باید مدت اجاره معین شود والا اجاره باطل است.

 

اجاره بر حسب محل به دو دسته تقسیم می شود:

 

در زمان تنظیم اجاره نامه لازم است، مواردی درج شود تا علاوه بر اعتبار قانونی، مانع بروز اختلافات اساسی میان مالک و مستاجر شود. این موارد عبارت اند از:

نام و مشخصات شناسنامه‌ای موجر

نام و نام خانوادگی اجاره دهنده و اجاره کننده با نشانی آن ها باید به طور کامل و دقیق درج شود.

تعریف اجاره و انواع آن

مشخصات کامل مورد اجاره

در زمان اجاره خانه، باید تمام مشخصات ملک به صورت کامل در اجاره نامه قید شود. مانند: تمامی شش دانگ یک آپارتمان به مساحت، دارای یک انباری به ابعاد دو در سه متر و یک آپارتمان در طبقه زیر همکف در پلاک ثبتی … واقع در نشانی … با حق استفاده از آب، برق، گاز و مشاعات به قدر السهم.

مدت اجاره

مدت زمان اجاره باید مشخص و معین گردد ولا باعث ابطال قرارداد خواهد شد. معمولا اجاره به صورت یک سال کامل خورشیدی است که زمان آن عرفا از زمان تنظیم قرارداد یا تحویل مورد اجاره آغاز می شود.

اجاره بها

اجاره بها معمولا به صورت ماهیانه با محاسبه جمع سالیانه درج می شود. که نحوه پرداخت آن با توجه به خواست و توافق طرفین متفاوت است.

نوع استفاده از مورد اجاره

نوع استفاده از مورد اجاره که برای سکونت یا دفتر کار مهندسی یا مطب پزشکی یا وکالت است، درج می شود.

پول پیش

ممکن است با توافق موجر و مستاجر، مبلغی توسط مستاجر با عنوان پول پیش ( ودیعه، قرض الحسنه، رهن و اجاره) به موجر پرداخت شود که باید در قرارداد نحوه و میزان آن مشخص گردد. هم چنین لازم است زمان استرداد آن معین شود. که معمولا با پایان اجاره و یا فسخ و تحویل مورد اجاره است.

چگونگی تنظیم اجاره نامه های املاک مسکونی و تجاری برای برخورداری از مزایای قانونی در تخلیه ملک

علاوه بر موارد مشروح فوق در تنظیم قرارداد، قراردادهای عادی اجاره باید به استناد ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر و بند ۵ از ماده ۲ آیین نامه اجرایی ( مصوب هیات وزیران) با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد.و به وسیله دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفین ( با عنوان شهود ) گواهی شود، در غیر این صورت مشمول مفررات این قانون نمی شود و نمی توان از امتیاز خاص آن که تخلیه فوری و یا تخلیه مورد اجاره بدون نیاز به تقدیم دادخواست و گذراندن تشریفات سایر دعاوی است، استفاده کرد.

اجاره های موضوع جدید ممکن است عادی و یا رسمی باشند. سند رسمی ، سندی است که در دفترخانه های اسناد رسمی ( محضرها) تنظیم شده باشد.

منبع: شابش

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *