شرایط ثبت موسسه حقوقی

شرایط ثبت موسسه حقوقی

شرایط ثبت موسسه حقوقی

در این مقاله قصد داریم تا درباره شرایط ثبت موسسه حقوقی، اطلاعات جامع و کاملی از جمله مدارک و مراحل ثبت ارائه دهیم. با وجود این‌که مؤسسات حقوقی درواقع زیرمجموعه مؤسسات غیرتجاری می باشند لازم است قبل از آنکه راجع به مدارک و اسناد و شرایط تاسیس مؤسسه حقوقی توضیحی داده شود، برای آشنایی بیشتر ابتدا به مؤسسه غیرتجاری و شرایط ثبت آن اشاره کنیم.

اگر می خواهید اطلاعات جامع و کاملی راجب ثبت موسسات هنری داشته باشید به مقاله ثبت موسسات فرهنگی و هنری مراجعه نمایید.

ثبت موسسه غیر تجاری

ثبت موسسه غیرتجاری

بر اساس ماده ۱ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری، موسسه غیرتجاری اینگونه تعریف شده است: «مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجاری، کلیه تشکیلات و موسساتی هستند که به مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود، اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند».

بنابراین می‌توان گفت کلیه مؤسسات و سازمان‌هایی که جزو دستگاه‌های دولتی نیستند و برای اهداف غیرتجاری تشکیل می‌شوند، موسسه غیر تجاری می باشند مانند کانون های وکلا انجمن‌های علمی و غیره.

انواع موسسات غیر تجاری

مؤسسات غیر تجاری اشخاصی حقوقی هستند که فقط در زمینه امور خدماتی مشغول هستند و برخلاف شرکتها جنبه تجارتی ندارند. مؤسسات غیر تجاری به دو قسم میباشند: انتفاعی و غیرانتفاعی

الف) انتفاعی:

هدف این موسسه جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود می باشد. این گونه موسسات اصطلاحا موسسات غیر انتفاعی نامیده می‌شود. کلیه فعالیت های اجتماعی از قبیل انجمن‌های اسلامی و تخصصی و علمی خاص و احزاب و دستجات سیاسی و موسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه در قالب این گونه موسسات متصور می‌باشد و موسسین آن هنگامی که درخواست ثبت می نمایند، توسط اداره ثبت شرکت ها، مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام می‌شود و پس از وصول پاسخ مثبت، نسبت به ثبت اقدام می‌گردد.

ب) غیر انتفاعی:

هدف این موسسه جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نمی باشد. اینگونه موسسات، موسسات غیر تجاری نامیده می‌شوند. بنابراین فعالیت‌هایی از قبیل مراکز علمی و کنکوری و مراکز فنی و مراکز آموزش زبان و مدارس غیر انتفاعی و موسسات گاز رسانی یا ارائه خدمات شهری مانند نظافت و فضای سبز و موارد دیگر در زمینه‌های فوق در قالب موسسات غیر تجارتی متصور می‌باشد و موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند.

شرایط ثبت مؤسسات غیرتجاری

مؤسسات غیرتجاری در واقع شخصیت حقوقی خواهند داشت و در دفاتر خصوصی تعیین شده طبق آیین نامه وزرات دادگستری ثبت می گردنند. قبل از ثبت، این مؤسسات دارای رسمیت نبوده و در حقیقت از نظر قانونی وجاهتی نخواهند داشت. شرایط ثبت موسسات غیرتجاری به شریح زیر می باشد:

 • حداقل تعداد شرکا برای ثبت مؤسسه ۲ نفر می باشد.
 • ثبت این موسسات در تهران در اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها در دایره ثبت شرکتهای اداره ثبت مرکز اصلی موسسه، انجام می گیرد.
 • سرمایه‌ای که جهت ثبت مؤسسه حقوقی نیاز است حداقل ۱۰۰ هزار تومان می باشد.

ثبت موسسه حقوقی

موسسه حقوقی شخصیتی است حقوقی که منحصراَ توسط سه یا چند وکیل دادگستری تحت هر نام و عنوان به منظور انجام وکالت و مشاوره و بطور کلی امور حقوقی، طبق مقررات قانونی ثبت و آیین‌نامه مذکور ثبت و اداره می‌شود. بنابراین، اعضاء موسسه باید همواره دارای شرایط ذیل باشند:

الف) تمدید مستمر پروانه وکالت

ب) نداشتن سابقه محکومیت کیفری و محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا

ج) عدم اشتهار به فساد و اعمال منافی با شغل و شئونات وکالت

د) نداشتن دفتر وکالت و عضویت در موسسات مشابه دیگر

چنانچه هر یکی از اعضا موسسه یکی از شرایط مندرج در این ماده را فاقد گردد از عضویت محروم و منعزل خواهد شد. در صورتیکه با خروج عضو منعزل تعداد اعضا از حد نصاب مقرر کمتر شود اعضا با باقیمانده موسسه مکلفند ظرف مدت سی روز ضمن اعلام مراتب محرومیت عضو به کانون نسبت به جایگزینی عضو جدید واجد شرایط با نظارت و تایید کانون وکلا اقدام نمایند.

سایر شرایط ثبت موسسه حقوقی عبارت است از:

۱- ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارایه پروانه تاسیس از قوه قضاییه برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود و تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می‌باشد.

۲- حداقل تعداد اعضاء جهت ثبت موسسه حقوقی ۲ نفر می‌باشد. هم چنین نوع سرمایه موسسه نیز نقدی است که حداقل سرمایه می‌بایست ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد.

۳- در موسسه حقوقی حداقل یک نفر از وکلای موسس باید دارای بیش از ده سال سابقه وکالت دادگستری باشند.

۴- تابعیت موسسه ایرانی است و با هیچ اکثریتی قابل تغییر نمی‌باشد.

۵- موسسه حقوقی باید دارای اساسنامه‌ای باشد که پس از تایید و ثبت در دفتر کانون وکلای دادگستری در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد.

۶- در اساسنامه باید نام موسسه حقوقی و اعضا موسس و مشخصات کامل و اقامتگاه قانونی آنان قید گردد و هر تغییری که در اساسنامه و ارکان موسسه داده می‌شود باید مورد تایید کانون قرار گرفته و در دفتر کانون ثبت و نسخه تایید شده توسط متقاضی جهت ثبت و انتشار به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال شود.

۷- موسسه مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی یک نسخه از آن را به کانون وکلا تسلیم نماید.

۸- موسسه می‌تواند از همکاری تعداد مورد نیاز وکیل دادگستری مقیم همان حوزه به عنوان عضو همکار استفاده نماید. بدیهی است اسامی کلیه وکلای همکار با تصویب مجمع عمومی شرکا و پس از تایید کانون وکلای دادگستری برابر مدلول ماده ۳ به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام و مراتب در روزنامه رسمی آگهی خواهد شد.

 

مدارک لازم جهت ثبت مؤسسه حقوقی

 1. دو نسخه تقاضانامه ثبت مؤسسه حقوقی به صورت چاپی.
 2. دو نسخه اساس‌نامه که حتماً باید تکمیل شده باشد.
 3. دو نسخه صورت‌جلسه مجمع عمومی مؤسسین.
 4. دو نسخه مربوط به صورت‌جلسه هیئت مدیره یا رکن اداره کننده مؤسسه حقوقی. کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده شخص حقوقی مؤسسه حقوقی
 5. یکی از اعضای هیئت‌مدیره شرکت باید دارای مدرک تحصیلی کارشناس حقوقی باشد.
 6. ارائه گواهینامه تصدیق به همراه ترجمه فارسی آن در ۲ نسخه چاپی و چنانچه مؤسسه حقوقی در کشور دیگری هم به ثبت رسیده است باید گواهی‌نامه تصدیق آن هم وجود داشته باشد.
 7. اصل مجوز فعالیت از مراجع مربوط و در مواردی ثبت موضوع موسسه حقوقی نیاز به مجوز دارد.
 8. کپی برابر اصل تمامی مدارک احراز هویت مؤسسین و مدیران مؤسسه حقوقی

مراحل ثبت مؤسسه حقوقی

برای ثبت موسسه حقوقی باید مراحل زیر را طی کنید:

 • معرفی حداقل دو نفر اعضای هیأت مدیره.
 • تهیه یک نسخه کپی برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه اعضای هیأت مدیره.
 • ارائه اطلاعات لازم از قبیل میزان سرمایه موسسه، سمت اعضا، تعیین آدرس موسسه و … جهت تنظیم مدارک.
 • امضای مدارک تنظیم شده توسط وکیل.
 • انتخاب اسامی با رعایت شرایط تعیین شده و با تعیین اولویت.
 • تأیید نام ۲ روز پس از تکمیل مدارک.
 • ارجاع مدارک تنظیم و امضاء شده به اداره ثبت شرکت.
 • دریافت آگهی تأسیس ظرف ۱۴روز کاری در روزنامه رسمی
 • ثبت شرکت ۷ روز کاری پس از دریافت آگهی تأسیس و اتمام تأسیس.

شرایط ثبت موسسه حقوقی | مقالات حقوقی

شرایط اعضای مؤسسه حقوقی برای ثبت آن

همان‌طور که گفته شد مؤسسه‌ای حقوقی ۱ شخصیت حقوقی است که منحصراً توسط ۱ یا چند وکیل دادگستری تحت هر نام و عنوانی برای انجام وکالت مشاوره و به‌طورکلی امور حقوقی طبق مقررات قانونی ثبت و آیین‌نامه‌های مذکور اداره می شود بنابراین اعضای مؤسس باید دارای شرایطی باشند که عبارت‌اند از:

 • تمدید مستمر پروانه وکالت خود
 • نداشتن هیچ‌گونه سابقه محکومیت کیفری و انتظامی که از درجه ۴ به بالا باشد
 • عدم به فساد و اعمال منافی با شغل و شئونات وکالت
 • نداشتن هیچ‌گونه دفتر وکالت و عضویت در مؤسسات وکالتی مشابه دیگر

هر یک از اعضای مؤسس باید شرایط درج شده در این ماده را داشته باشد و اگر فاقد آن باشد از عضویت محروم شده و درصورتی که با خروج عضو از ضلع تعداد اعضا از حد نصاب مقرر کمتر باشد باید اعضای باقی‌مانده مؤسسه مکلف‌اند ظرف مدت ۳۰ روز ضمن اعلام مراتب محرومیت عضو خود به کانون وکلا جایگزینی عضو جدید اقدام کرده و شرایط با نظارت و تاکید کانون وکلا اقدام کنند.

 

موضوع و نام موسسه حقوقی

برای ثبت موسسه حقوقی باید موضوع تاسیس و نام آن موسسه مشخص باشد.

موضوع موسسه حقوقی

اساسا در بند ۲ اساسنامه موضوع این نوع موسسات عبارت “مشاوره حقوقی و انجام امور مربوط به وکالت از طریق وکلای معتبر دادگستری” قید می‌شود که همین عبارت، کلیه امور حقوقی را شامل می‌شود.

نام موسسه حقوقی

در ابتدای نام انتخاب شده می‌بایست کلمه موسسه قید شود.

 1. استفاده از کلماتی مانند حقوقی شرحی بر موضوع فعالیت محسوب می‌شود و در بررسی نام یا نام‌های درخواستی به منظور رعایت عدم سابقه و تشابه جزئی از نام محسوب نمی‌شود.
 2. نام‌های انتخابی می‌بایست دارای معنی باشد و حدالمقدور معنی نام شرکت با حوزه فعالیت آن متناسب باشد.
 3. اسمی که به عنوان اسم موسسه حقوقی معرفی می‌کنید می‌بایست حداقل دارای ۳ سیلاب باشد.
 4. اسم خاص باشد. (اسم خاص کلمه‌ای است که می‌تواند مستقیماَ نهاد جمله باشد و برای دلالت بر شخص، شییء یا مفهومی به کار می‌رود)
 5. لاتین نباشد.
 6. واژه بیگانه نباشد و فارسی باشد.
 7. نام انتخاب شده می‌بایست  مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.

مدارک لازم جهت ثبت مؤسسه حقوقی:

 1. تکمیل تقاضانامه مؤسسات حقوقی. (۲ نسخه)
 2. تکمیل اساسنامه مؤسسات حقوقی. (۲نسخه)
 3. کپی مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه) برابر با اصل کلیه اعضاء هیأت مدیره و شرکا در دفاتر اسناد رسمی
 4. کپی مدارک شناسایی برابر با اصل شده نماینده شخص حقوقی
 5. ارایه کپی آخرین روزنامه رسمی مشخص حقوقی و نامه معرفی نماینده در صورتیکه اعضاء هیأت مدیره  از اشخاص حقوقی باشند
 6. داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی حقوقی یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت
 7. اصل وکالتنامه یا قیم نامه یا کپی برابر با اصل شده آن در صورت داشتن وکیل یا قیم

کارشناسان مجرب ما در ایران آموزشگاه، با تسلط کاملی که به قوانین و اصول حقوقی دارند، به شما در درک بهتر مطالب این مقاله کمک خواهند کرد. در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

ایران آموزشگاه امیدوار است که این مقاله به پیشبرد و آگاهی شما کمک کرده باشد و برای تاسیس یک موسسه حقوقی کار شما را تسهیل کرده باشد. دقت داشته باشید که شرایط تاسیس یک موسسه یا آموزشگاه خصوصی که ذکر شد نسبت به قوانین مدون حال حاضر می‌باشد.

همواره برای اطلاعات بیشتر در مورد تعاریف و مشاغل رشته‌های تخصصی و اخبار آموزشگاه‌ها میتوانید به بخش مقالات مراجعه کنید تا بهترین مسیر برای انتخاب آموزشگاه مورد نظر خود را تجربه کنید.

 

ارکان موسسه حقوقی

هر موسسه حقوقی دارای ارکان زیر است:

 • مجمع عمومی: مجمع عمومی منحصرا از اجتماع اعضاء سهامدار تشکیل میگردد. تاریخ و ترتیب تشکیل و نحوه اخذ رای در مجمع را اساسنامه معین میکند. مجمع عمومی ممکن است بصورت عادی و فوق العاده تشکیل شود.
 • مدیر یا مدیران: هر موسسه حقوقی طبق اساسنامه حسب مورد بوسیله مدیر یا مدیران منتخب از بین اعضاء مجمع اداره می‌شود. حدود اختیارات مدیر یا مدیران را مجمع عمومی تعیین میکند در هر حال مدیر یا مدیران مسئول حسن اداره موسسه از هر حیث می‌باشند.

اقدامات ضروری پس از ثبت شرکت حقوقی

طبق قانون، پس از تاریخ ثبت، تمامی اشخاص حقوقی ۲ ماه زمان دارند تا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند. لذا شرکت ها و موسسات غیرتجاری می بایست پس از ثبت نسبت به پلمپ دفاتر تجاری، تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی، اقدام نمایند.

 

انحلال موسسه حقوقی

موسسه در حالات زیر منحل می‌شود:

 1. با تصمیم کانون وکلا در صورت تخلف موسسه
 2. تصویب مجمع عمومی طبق شرایط پیش بینی شده در اساسنامه.

۲ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *