شرایط ثبت موسسه حقوقی

شرایط ثبت موسسه حقوقی | مقالات حقوقی

شرایط ثبت موسسه حقوقی | مقالات حقوقی


شرایط ثبت موسسه حقوقی

شرایط ثبت موسسه حقوقی، شرایط و ضوابط و مدارک مورد نیاز آن بشرح زیر می‌باشد:

موسسات حقوقی زیر مجموعه موسسات غیر تجاری می‌باشند. ماده یک آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری، موسسه غیرتجاری را چنین تعریف نموده است: “مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجاری کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند”.
بنابراین، ارائه خدمات علمی و آموزشی (آمادگی برای آزمون‌های وکالت، آزمون قضاوت، آزمون سردفتری و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد) و خدمات شهری و ارائه کمک‌های انسانی در قالب شخصیت حقوقی متصور بوده و از این جهت موسسات غیرتجاری به دو قسمت تقسیم می شوند.

انواع موسسات غیر تجاری:

الف: هدف موسسات جلب منفعت نباشد:

مقصود موسساتی است که مقصود از تشکیل آن ها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد.

این گونه موسسات اصطلاحا موسسات غیر انتفاعی نامیده می‌شود. کلیه فعالیت های اجتماعی از قبیل انجمن‌های اسلامی و تخصصی و علمی خاص و احزاب و دستجات سیاسی و موسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه در قالب این گونه موسسات متصور می‌باشد و موسسین آن هنگامی که درخواست ثبت می نمایند، توسط اداره ثبت شرکت ها، مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام می‌شود و پس از وصول پاسخ مثبت، نسبت به ثبت اقدام می‌گردد.

ب: هدف موسسات جلب منفعت باشد:

مقصود موسساتی است که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد.

اینگونه موسسات، موسسات غیر تجاری نامیده می‌شوند. بنابراین فعالیت‌هایی از قبیل آموزشگاه‌های علمی و فنی و کلاس‌های زبان و مدارس غیر انتفاعی و موسسات گاز رسانی یا ارائه خدمات شهری مانند نظافت و فضای سبز و موارد دیگر در زمینه‌های فوق در قالب موسسات غیر تجارتی متصور می‌باشد و موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند.

پس از دسته‌بندی انواع موسسات و آشنایی با آنها و دانستن نوع فعالیت خود برای تاسیس یک موسسه حقوقی حال هنگام آن است که شرایط ثبت یک موسسه حقوقی را در ایران آموزشگاه به شما توضیح دهیم. دقت داشته باشد که شرایط ثبت موسسه حقوقی شامل تعدادی شرایط اصلی و نیز مواردی شرایط عمومی ثبت می‌شود که در زیر به آنها اشاره خواهد شد.

شرایط ثبت موسسه حقوقی

موسسه حقوقی شخصیتی است حقوقی که منحصراَ توسط سه یا چند وکیل دادگستری تحت هر نام و عنوان به منظور انجام وکالت و مشاوره و بطور کلی امور حقوقی، طبق مقررات قانونی ثبت و آیین‌نامه مذکور ثبت و اداره می‌شود. بنابراین، اعضاء موسسه باید همواره دارای شرایط ذیل باشند:

الف) تمدید مستمر پروانه وکالت

ب) نداشتن سابقه محکومیت کیفری و محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا

ج) عدم اشتهار به فساد و اعمال منافی با شغل و شئونات وکالت

د) نداشتن دفتر وکالت و عضویت در موسسات مشابه دیگر

چنانچه هر یکی از اعضا موسسه یکی از شرایط مندرج در این ماده را فاقد گردد از عضویت محروم و منعزل خواهد شد. در صورتیکه با خروج عضو منعزل تعداد اعضا از حد نصاب مقرر کمتر شود اعضا با باقیمانده موسسه مکلفند ظرف مدت سی روز ضمن اعلام مراتب محرومیت عضو به کانون نسبت به جایگزینی عضو جدید واجد شرایط با نظارت و تایید کانون وکلا اقدام نمایند.

 سایر شرایط ثبت موسسه حقوقی عبارت است از:

۱- ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارایه پروانه تاسیس از قوه قضاییه برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود و تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می‌باشد.

۲- حداقل تعداد اعضاء جهت ثبت موسسه حقوقی ۲ نفر می‌باشد. هم چنین نوع سرمایه موسسه نیز نقدی است که حداقل سرمایه می‌بایست ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد.

۳- در موسسه حقوقی حداقل یک نفر از وکلای موسس باید دارای بیش از  ده سال سابقه وکالت دادگستری باشند.

۴- تابعیت موسسه ایرانی است و با هیچ اکثریتی قابل تغییر نمی‌باشد.

۵- موسسه حقوقی باید دارای اساسنامه‌ای باشد که پس از تایید و ثبت در دفتر کانون وکلای دادگستری در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد.

۶- در اساسنامه باید نام موسسه حقوقی و اعضا موسس و مشخصات کامل و اقامتگاه قانونی آنان قید گردد و هر تغییری که در اساسنامه و ارکان موسسه داده می‌شود باید مورد تایید کانون قرار گرفته و در دفتر کانون ثبت و نسخه تایید شده توسط متقاضی جهت ثبت و انتشار به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال شود.

۷- موسسه مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی یک نسخه از آن را به کانون وکلا تسلیم نماید.

۸- موسسه می‌تواند از همکاری تعداد مورد نیاز وکیل دادگستری مقیم همان حوزه به عنوان عضو همکار استفاده نماید. بدیهی است اسامی کلیه وکلای همکار با تصویب مجمع عمومی شرکا و پس از تایید کانون وکلای دادگستری برابر مدلول ماده ۳ به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام و مراتب در روزنامه رسمی آگهی خواهد شد.

موضوع و نام موسسه حقوقی

موضوع موسسه حقوقی

اساسا در بند ۲ اساسنامه موضوع این نوع موسسات عبارت “مشاوره حقوقی و انجام امور مربوط به وکالت از طریق وکلای معتبر دادگستری” قید می‌شود که همین عبارت، کلیه امور حقوقی را شامل می‌شود.

نام موسسه حقوقی

در ابتدای نام انتخاب شده می‌بایست کلمه موسسه قید شود.

 1. استفاده از کلماتی مانند حقوقی شرحی بر موضوع فعالیت محسوب می‌شود و در بررسی نام یا نام‌های درخواستی به منظور رعایت عدم سابقه و تشابه جزئی از نام محسوب نمی‌شود.
 2. نام‌های انتخابی می‌بایست دارای معنی باشد و حدالمقدور معنی نام شرکت با حوزه فعالیت آن متناسب باشد.
 3. اسمی که به عنوان اسم موسسه حقوقی معرفی می‌کنید می‌بایست حداقل دارای ۳ سیلاب باشد.
 4. اسم خاص باشد. (اسم خاص کلمه‌ای است که می‌تواند مستقیماَ نهاد جمله باشد و برای دلالت بر شخص، شییء یا مفهومی به کار می‌رود)
 5. لاتین نباشد.
 6. واژه بیگانه نباشد و فارسی باشد.
 7. نام انتخاب شده می‌بایست  مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.

مدارک لازم جهت ثبت مؤسسه حقوقی:

 1. تکمیل تقاضانامه مؤسسات حقوقی. (۲ نسخه)
 2. تکمیل اساسنامه مؤسسات حقوقی. (۲نسخه)
 3. کپی مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه) برابر با اصل کلیه اعضاء هیأت مدیره و شرکا در دفاتر اسناد رسمی
 4. کپی مدارک شناسایی برابر با اصل شده نماینده شخص حقوقی
 5. ارایه کپی آخرین روزنامه رسمی مشخص حقوقی و نامه معرفی نماینده در صورتیکه اعضاء هیأت مدیره  از اشخاص حقوقی باشند
 6. داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی حقوقی یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت
 7. اصل وکالتنامه یا قیم نامه یا کپی برابر با اصل شده آن در صورت داشتن وکیل یا قیم

کارشناسان مجرب ما در ایران آموزشگاه، با تسلط کاملی که به قوانین و اصول حقوقی دارند، به شما در درک بهتر مطالب این مقاله کمک خواهند کرد. در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

ایران آموزشگاه امیدوار است که این مقاله به پیشبرد و آگاهی شما کمک کرده باشد و برای تاسیس یک موسسه حقوقی کار شما را تسهیل کرده باشد. دقت داشته باشید که شرایط تاسیس یک موسسه یا آموزشگاه خصوصی که ذکر شد نسبت به قوانین مدون حال حاضر می‌باشد.

همواره برای اطلاعات بیشتر در مورد تعاریف و مشاغل رشته‌های تخصصی و اخبار آموزشگاه‌ها میتوانید به بخش مقالات مراجعه کنید تا بهترین مسیر برای انتخاب آموزشگاه مورد نظر خود را تجربه کنید.

امتیاز ما
برای امتیاز به این مطلب کلیک کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]

۲ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *