نقاشی کودک

فراخوان پنجمین جشنواره بین المللی نقاشی برای کودکان بیمار

فراخوان پنجمین جشنواره بین المللی نقاشی برای کودکان بیمار

فراخوان پنجمین جشنواره بین المللی نقاشی برای کودکان بیمار بوداپست، مجارستان آبانماه ۱۳۹۸ فراخوان پنجمین جشنواره بین المللی نقاشی برای کودکان بیمار | مهلت ارسال آثار تا ۳۰ خرداد سال ۱۳۹۸ تمدید شد. گروه بین المللی سلامت و هنر از گروههای فعال شبکه جهانی آموزش و پژوهش های علمی یوسرن ... ادامه مطلب