منابع کنکور حقوق خصوصی 98

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش

منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ۹۸

منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 98 منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 98 طبق اعلام سازمان سنجش بشرح زیر میباشد. مجموعه حقوق در کنکور کارشناسی ارشد شامل گرایش های زیر در کد ضریب 1 بوده که رشته حقوق خصوصی یکی از آنها می باشد. کد ضریب 1: رشته حقوق خصوصی، رشته حقوق اقتصادی، رشته حقوق سردفتری، رشته حقوق ثبت اسناد و املاک، رشته حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، رشته حقوق حمل و نقل، رشته فقه و حقوق خصوصی، رشته فقه و حقوق اقتصادی و رشته حقوق مالی  اقتصادی. ... ادامه مطلب