مقالات هنری

مراحل دریافت مجوز آموزشگاه‌ آزاد هنری

تاسیس آموزشگاه‌ آزاد هنری – مراحل دریافت مجوز آموزشگاه‌ چند منظوره

تاسیس آموزشگاه چند منظوره ایده ای مناسب برای راه اندازی یک کسب و کار جدید است. همانگونه که میدانید با اضافه شدن علاقه مندان به هنر در بین افراد و مراجعه به مراکز هنری برای یادگیری هنرهایی چون موسیقی و آواز، هنرهای تجسمی، خوشنویسی، سرود و آهنگ‌های انقلابی، هنرهای نمایشی از جمله بازیگری، تئاتر و غیره و نیز هنرهای سنتی، توسعه مراکز آموزشی ضروری بنظر میرسد؛ به همین جهت اهل هنر برای آموزش شاخه های مختلف به هموطنان ما وارد عرصه ی آموزش شده اند. ...مشاهده مطلب