زمان و شرایط جذب اختصاصی قضاوت

زمان و شرایط مصاحبه علمی شرایط جذب اختصاصی قضاوت ۹۸

زمان و شرایط مصاحبه علمی شرایط جذب اختصاصی قضاوت ۹۸

اعلام زمان و شرایط مصاحبه علمی واجدان شرایط جذب اختصاصی قضاوت ۹۸ زمان مصاحبه علمی و شرایط جذب اختصاصی قضاوت از طرف معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعلام شد. زمان و شرایط جذب اختصاصی قضاوت به گزارش ایسنا، متن اطلاعیه معاونت منابع انسانی قوه قضائیه به شرح زیر است: «بدینوسیله ... ادامه مطلب