بافت گلیم

آموزشگاه‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ آزاد هنر ایرانیان

آموزشگاه‌ صنایع دستی و فرش هنر ایرانیان

آموزشگاه‌ صنایع دستی و فرش هنر ایرانیان آموزشگاه‌ صنایع دستی و فرش هنر ایرانیان در رشت با مجوز رسمی‌ از سازمان‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ کشور‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ تعاون‌ کار و رفاه‌ اجتماعی‌ و میراث‌ فرهنگی‌ صنایع‌ دستی‌ و گردشگری با اعطای مدرک معتبر از همین ارگان در خدمت هموطنان ... ادامه مطلب