اخذ مجوز ۀموزشگاه

ثبت موسسات فرهنگی و هنری

ثبت موسسات فرهنگی و هنری

ثبت موسسات فرهنگی و هنری (ثبت موسسات فرهنگی و هنری و شرایط و فرایند و مدارک مورد نیاز آن) ثبت موسسات فرهنگی و هنری | در این مطلب سعی داریم شرایط و مدارک لازم برای ثبت موسسات و آموزشگاه های فرهنگی هنری را بصورت مختصر و خلاصه بیان کنیم. ثبت ... ادامه مطلب