اخبار مرتبط با آموزشگاه آزاد هنری

کارگاه اموزش تنبک

کارگاه اموزش تنبک به مربیان کودک

  کارگاه اموزش تنبک به مربیان کودک در آموزشگاه آوای ساز کارگاه اموزش تنبک در اموزشگاه آوای ساز برگزار میشود، دومین کارگاه آموزش تدریس تنبک به مربیان کودک توسط استاد مهرناز دبیرزاده در آموزشگاه آوای ساز خواهران دبیرزاده برگزار میشود. در این کارگاه که توسط شخص خانم مهرناز دبیر زاده برگزار میشود ... ادامه مطلب
آموزشگاه سینمایی بازیگری کورش

کارگاه بازیگری کودک و نوجوان در شیراز

کارگاه بازیگری کودک و نوجوان در شیراز برگزار میکند برگزاری کارگاه بازیگری کودک و نوجوان در آموزشگاه سینمایی کورش شیراز برای شرکت در کارگاه ها با آموزشگاه تماس بگیرید. آموزشگاه سینمایی کورش با بهره گیری از اساتید دانشگاه و هنرمندان برجسته کشور دوره های مختلف علوم سینمایی را برگزار می ... ادامه مطلب