آموزشگاه کشاورزی

آموزش باغبانی در آموزشگاه کشاورزی بوستان

آموزش باغبانی در آموزشگاه کشاورزی بوستان

آموزش باغبانی در آموزشگاه کشاورزی بوستان آموزش باغبانی در آموزشگاه کشاورزی بوستان در رشت با مجوز رسمی و اعطای مدرک معتبر همراه با دوره آموزش باغبانی شامل شناخت درختان مثمر و غیر مثمر، پیوند، هرس، شناخت گل و گیاهان زینتی، سبزی کاری و … در آموزشگاه کشاورزی بوستان در گیلان ... ادامه مطلب