آموزشگاه هنرهای تجسمی شرق تهران

آموزشگاه نقاشی آبی - آموزشگاه نقاشی نارمک - آموزشگاه نقاشی شرق تهران - بانک اطلاعات آموزشگاه های نقاشی

آموزشگاه نقاشی آبی

آموزشگاه نقاشی آبی آموزشگاه نقاشی آبی در نارمک و در حوزه آموزش هنرهای تجسمی به بانوان و کودکان زیر نظر اساتید تحصیلکرده و برتر سرکار خانم مریم تدین و سارا تدین نقاش، طراح و مشاور هنری مشغول به فعالیت میباشد و از قویترین مراکز آموزشی وابسته به سازمان فنی و ... ادامه مطلب