آموزشگاه‌های رانندگی خراسان رضوی

آموزشگاه‌های رانندگی خراسان رضوی

آموزشگاه‌های رانندگی خراسان رضوی


آموزشگاه‌های رانندگی خراسان رضوی

آموزشگاه‌های رانندگی خراسان رضوی را همراه با نام و آدرس آموزشگاه در جدول زیر ملاحظه کنید.

در صورت هرگونه تغییر در آدرس و مشخصات آموزشگاه ها مراتب را به ما اطلاع دهید و برای دیدن فهرست آموزشگاه های رانندگی دیگر شهرها روی لینک کلیک کنید. همواره برای اطلاعات بیشتر در مورد تعاریف و مشاغل رشته های تخصصی و اخبار آموزشگاه ها میتوانید به بخش مقالات و اخبار مراجعه کنید تا بهترین مسیر برای انتخاب آموزشگاه مورد نظر خود را تجربه کنید.

 

آموزشگاه‌های رانندگی خراسان رضوی

ردیفآدرسنوع گواهینامهنام آموزشگاهنام شهر
۱خ امام بعد از میدان صاحب‌الزمان سمت گلزار شهداپایه ۳همابجستان
۲خ۱۵خرداد بعد از اداره بهزیستیپایه ۳سعیدبردسکن
۳خ طالقانی- بالاتراز راهنمایی و رانندگیپایه ۳مسعودبردسکن
۴بخش ۲- بلوار امام خمینی- روبروی نانواییپایه ۳امینتایباد(باخرز)
۵خ میثم جنوبیپایه ۳ایرانمهرتایباد
۶شهرک امام حسین مستضعفین جنوبی- نبش کوچه دومپایه ۳یاسرتایباد
۷خ تایباد- ۴راه مخابرات قدیم- جنب کوچه علویپایه ۳انصافتربت جام
۸خ جامی- روبروی کاشی ایراناپایه ۳عدالتتربت جام
۹بلوار امام خمینی-روبروی مسجد امام حسن مجتبیپایه ۳مهارتتربت جام
۱۰بلوار امام خمینی- بعد از تالار پردیسان جنب کارواش کار۲۰پایه ۳یگانهتربت جام
۱۱فردوسی شمالی-بازار روزپایه ۳البرزتربت حیدریه
۱۲بلوار مدرس-مقابل شرکت گازپایه ۳ایرانیانتربت حیدریه
۱۳خ مدرس- ۴۵متریپایه ۳شاهینتربت حیدریه
۱۴خ کاشانی- روبروی کاشانی ۱۹پایه ۳دماوندتربت حیدریه
۱۵خ ابوذر غفاری- نبش ابوذر ۸پایه ۳همشهریتربت حیدریه
۱۶خ پاسدارانپایه ۳کوثرجغتا
۱۷بلوار امام خمینی- بعد از تالار مهدی روبروی خ صدرپایه ۳آزادگانچناران
۱۸خ بهشتی ۲- پ۴۱پایه ۳صداقتچناران
۱۹بلوار معلم- بانک کشاورزی سابقپایه ۳سیناخلیل آباد
۲۰خ شهید با هیات- سمت راستپایه ۳ایمانخواف
۲۱خ ۷۲تن شهید- جنب بنگاه سوادکوهپایه ۳وحدتخواف
۲۲خ پارک- مقابل درب ورودیپایه ۳بزرگمهردرگز
۲۳خ کلات ۲- نرسیده به ۴راه علامه مجلسی پ ۱۸۴پایه ۳ثامندرگز
۲۴بلوار امام رضا- بعد از خ فرمانداریپایه ۳رسالترشتخوار
۲۵زاوه دولت‌آباد بعد از ۴راه سی متریپایه ۳پیشگامانزاوه
۲۶میدان شهدا خ جهاد کشاورزی- جنب جهاد ۴پایه ۳آریاسبزوار
۲۷بلوار بوتان گاز- روبروی ایران خودروپایه ۳اسرارسبزوار
۲۸آخر خ عظیمیانپایه ۳بیهقسبزوار
۲۹۳۰متری هویزه- ۴راه بنیاد شهیدپایه ۳راهنماسبزوار
۳۰خ علامه طباطبائی- جنب اداره بازرگانیپایه ۳سروشسبزوار
۳۱شهرک صنعتی خاوران- روبروی بوتان گازپایه ۳مدرسسبزوار
۳۲۴راه دانشگاه خ رازی- ۲۰متری فقیهپایه ۳ملتسبزوار
۳۳بلوار جمهوری اسلامی کوچه هنرستانپایه ۳حمایتسرخس
۳۴۳۰متری کشاورزی- جنب اداره آب و فاضلابپایه ۳شاهدسرخس
۳۵بلوار جانبازان- جنب شهرک نفتپایه ۳نصرسرخس
۳۶۳۵متری ولیعصر- روبروی دادگستریپایه ۳صالحصالح تربت حیدریه
۳۷جاده شاندیز- دهنو- مدرس ۲۵- پ ۱۰پایه ۳فرازطرقبه-شاندیز
۳۸بلوار امام رضا-تقاطع خ پهلوان شورورزیپایه ۳فیروزهشهر فیروزه
۳۹خ امام رضا غربی- بین غربی ۱و ۳پایه ۳ثامن صبافریمان
۴۰خ شهید دکتر چمران- ۵راه بهارپایه ۳فردوسفریمان
۴۱شهرک هاشمیه – خ سعدی غربی ۳پایه ۳قانونفیض‌آبادتربت حیدریه
۴۲خ چمران- ولیعصر ۶پایه ۳رامینقوچان
۴۳خ شهرداری خ باهنر مقابل باشگاه تختیپایه ۳رضاقوچان
۴۴خ ابن سینا- بعد از ۴راه اول پ ۵۱پایه ۳مهرگانقوچان
۴۵کوی امام رضا- نرسیده به ۳۰متری باغ صفاپایه ۳نورقوچان
۴۶خ ۱۵خرداد- ۱۵خرداد۳پایه ۳عارفکاشمر
۴۷بلوار جمهوری اسلامی نبش جمهوری ۸پایه ۳میلادکاشمر
۴۸بلوار کمال‌الملک- کمال الملک ۴۱پایه ۳ترشیزکاشمر
۴۹بلوار امام رضاپایه ۳همیارکلات نادر
۵۰خ غفاری-جنب آزمایشگاه اداره و ترابریپایه ۳مبینگناباد
۵۱بلوار معلم- روبروی مدیریت جهاد کشاورزیپایه ۳مسعودگناباد
۵۲طبرسی شمالی- بین طبرسی ۱۱و ۱۳پایه ۳آرام رانمشهد
۵۳بلوار الهیه ابتدای الهیه ۱۵- جنب غذای آماده آرمانپایه ۳آزمایشمشهد
۵۴بین پل استقلال و قائم- بین آزادی ۴۰و ۴۲پایه ۳آزمونمشهد
۵۵خ گاز بین گاز ۱۵-۱۷- جنب فروشگاه اتکاپایه ۳ابتکارمشهد
۵۶میدان شهید عباسپور- بلوار حر- حر ۲۸- بین الوند ۵۲-۵۴پایه ۳آسه رانمشهد
۵۷خواجه ربیع بلوار بهمن- نبش بهمن ۲۸پایه ۳اتحادکلاهی نومشهد
۵۸بلوار جانباز- نبش جانباز ۱۳پایه ۳احسانمشهد
۵۹بین میدان ابوطالب و موسوی قوچانی- خ حر عاملیپایه ۳ارشادمشهد
۶۰وکیل‌اباد بعد از ۴راه صدف روبروی شهرداری منطقهپایه ۳اسلامیمشهد
۶۱وکیل‌باد- نبش وکیل اباد ۹پایه ۳اسلامی نیامشهد
۶۲خ مطهری شمالی-بعد از مطهری شمالی ۱۵پایه ۳انقلابمشهد
۶۳ابتدای بلوار پیروزی- پیروزی ۵- ابتدای بلوار رضوی پ۱۹پایه ۳ایران زمینمشهد
۶۴قاضی طباطبائی ۱۶- پ ۹پایه ۳بشارتمشهد
۶۵میدان تقی آباد- بعد از ۴راه استانداری- جنب تالار یگانهپایه ۳بهارمشهد
۶۶رضاشهر- پیروزی ۱ روبروی جام عسلپایه ۳پارسمشهد
۶۷قاسم‌آباد- بین شریعتی ۴۴-۴۶پایه ۳پارسیانمشهد
۶۸احمدآباد بلوار بعثت- بین ابوذر غفاری و رضا- پ ۵۱پایه ۳پاسارگادمشهد
۶۹امام خمینی ۸۸- نبش ۴راه اولپایه ۳تخت جمشیدمشهد
۷۰بلوار عبدالمطلب- نبش عبدالمطلب ۳پایه ۳ترافیکمشهد
۷۱۱۰۰متری- مهرآباد نبش خ عبادتپایه ۳ثامنمشهد
۷۲قاسم آباد- ۴راه مخابرات- امامیه ۳۰پایه ۳جمهوریمشهد
۷۳بلوار طبرسی- اول طبرسی بین طبرسی ۶۲-۶۴پایه ۳حقیقیمشهد
۷۴وکیل آباد- بلوار آب و برق خ ۸شهریور ۷- پ ۳۱۷پایه ۳حافظ رانمشهد
۷۵صیاد شیرازی ۲۰- پ ۴پایه ۳راهنوردمشهد
۷۶۴راه نخریسی- نرسیده به ۱۷شهریور ۸پایه ۳دانشمشهد
۷۷بلوار عبدالمطلب بین ۵۲-۵۴پایه ۳دانشمندمشهد
۷۸بلوار پیروزی بین پیروزی ۱۲-۱۴پایه ۳رانیرانمشهد
۷۹میدان بار نقان- رسالت ۵۵- جنب مسجد امام محمد تقیپایه ۳رحمانیمشهد
۸۰میدان شهدا- ابتدای خ خواجه‌ربیع بین عبادی ۱۱-۹پایه ۳سجادمشهد
۸۱۴راه راه آهن- نبش عبادی۴۲پایه ۳سنجشمشهد
۸۲نبش پنجتن۵۵پایه ۳صبامشهد
۸۳بلوار سیدی خ خلج- بین خلج ۸-۶پایه ۳عصارزادهمشهد
۸۴بلواروکیل آباد ؛ بین حافظ وهفت تیر(بین وکیل آباد ۲۶و۲۸) ۳۸۹۳۵۵۸۰پایه ۳فداچمشهد
۸۵بلوار توس- میدان معراج- توس ۴۳پایه ۳فرهنگمشهد
۸۶بلوار مصلی- مصلی ۱/۷پایه ۳قائممشهد
۸۷بلوار شاهد-شاهد ۴/۳۸- نبش پیام ۱پایه ۳کیمیامشهد
۸۸بلوار سرخس- بعد از میدان بار رضوی- دوربرگردان دومپایه ۳آرامشمشهد
۸۹طلاب-۴راه سیلو- مقابل صادراتپایه ۳لالهمشهد
۹۰بلوار توس-بعد از ۳راه دانش-بین توس ۸۲-پ ۱۸پایه ۳ماهانمشهد
۹۱وکیل آباد- بلوار هاشمیه- هاشمیه ۱۸ پ ۱۸پایه ۳محمدزادهمشهد
۹۲جاده قدیم قوچان- بین دوست‌آباد ۳۰-۳۲پایه ۳مرکزیمشهد
۹۳قاسم آباد- شهرک میعاد- بین میعاد۳-۵پایه ۳معراجمشهد
۹۴بلوار فرودگاه- پروین اعتصامی ۱۶پایه ۳مقدممشهد
۹۵بلوار مفتح- بین مفتح ۴۳-۴۵پایه ۳مقدممشهد
۹۶بلوارشیرودی- نبش شیرودی ۱/۱۱پایه ۳ممتازمشهد
۹۷بین میدان تختی و ۴راه پل خاکی پ ۴۶پایه ۳نعیمیمشهد
۹۸روبروی بانک کشاورزی ساختمان سابق اداره پستپایه ۳ثامننصرآباد تربت جام
۹۹نقاب- نرسیده به میدان بسیجپایه ۳عطاملک جوینینقاب سبزوار
۱۰۰خ ۱۵خرداد- بلوار بعثت-بعثت ۲۱پایه ۳آرشنیشابور
۱۰۱خ امام خمینی-بلوار شهید فهمیده- روبروی پایگاه بسیجپایه ۳حافظنیشابور
۱۰۲خ دارائی- روبروی فرهنگسرای سیمرغپایه ۳خیامنیشابور
۱۰۳۲۲بهمن شرقی- بین ۲۱-۲۳پایه ۳سروشنیشابور
۱۰۴فردوسی شمالی- بالاتر از ۴راه بعثت- روبروی مخابرات مرکزی پ ۴۸۸پایه ۳شکوهنیشابور
۱۰۵بلوار جمهوری روبروی کلانتری ۱۲پایه ۳هدایتنیشابور
۱۰۶بلوار فضل غربی-جنب فنی و حرفه ایی(انتهای پاستور ۱۶)پایه ۳هدفنیشابور
۱۰۷شهر خرو- شهرک امام رضا- نبش سینا ۲پایه ۳پارسهنیشابور
۱۰۸قاسم آباد بلوار اندیشه بین اندیشه ۵۷-۵۹-پ ۴۷۷پایه ۱و۲امینمشهد
۱۰۹خ سعدی- جنب فروشگاه اتکا بین سعدی ۱۰-۱۲پایه ۱و۲اطمینانگناباد
۱۱۰شهرک ولی عصر- جنب هواشناسی جاده پادگانپایه ۱و۲خلیج فارستربت حیدریه
۱۱۱خ فردوسی شمالی ۱۱پایه ۱و۲بینالودنیشابور
۱۱۲بلوار توحید شرق روبروی بیمارستان واسعیپایه ۱و۲حمایتسبزوار
۱۱۳بلوار طالقانی خ ناسیونال جنب بانک سپهپایه ۲آرمینقوچان
۱۱۴شهرک امام حسین- بلوار فرهنگیان- نبش کوچه مخابرات خاتم‌الانبیاپایه ۲مرصادتایباد
۱۱۵بلوار میامی- کرامت ۱۴- جنب مجتمع تجاری صدفموتورسیکلتنوینمشهد
۱۱۶طبرسی شمالی روبروی طبرسی ۵۱موتور سیکلتوحدتمشهد
۱۱۷خواجه ربیع- جاده کلات- ابتدای خلق آبادموتورسیکلتاستقلالمشهد
۱۱۸خلج۱۲- بین شهید دائی ۱۹- و ۲۱موتورسیکلتفردوسیمشهد
۱۱۹بلوار توس- بین توس ۹۰-۹۲موتورسیکلتتوسمشهد
۱۲۰بلوار امام خمینی- امام خمینی ۱۷موتورسیکلتبهارانمشهد
۱۲۱جاده سنتو- روبروی دانشگاه علوم پزشکی- جنب برش امینموتورسیکلتسیمرغگناباد
۱۲۲انتهای جعفرآباد- جنب پمپ بنزین بیهقموتور سیکلتحکیمسبزوار
۱۲۳بلوار آزادگانموتور سیکلتعطارنیشابور
۱۲۴بلوار شهید بهشتی بهشتی ۹موتور سیکلتآزادینیشابور
۱۲۵زاوه جاده تربت به زاوه نرسیده به باسکولموتور سیکلتارمغانزاوه
۱۲۶شهید تهامی- نرسیده به روستای سرمرزهموتور سیکلتآرمانخلیل‌آباد
۱۲۷بلوار امام رضا- جاده ملکی- مقابل هنرستان طالقانیموتور سیکلتساحلتربت حیدریه
۱۲۸دهنو- جاده شاندیز- مدرس ۲۵ پ ۱۰موتور سیکلتفجرطرقبه- شاندیز
۱۲۹انتهای خ شهید رجائی- بعد از شهرک قائمموتورسیکلتموعودفریمان
۱۳۰انتهای خ حافظ بعد از دبستان قاضی محمد سمت چپموتورسیکلتمجدجامتربت جام
۱۳۱نقاب- بلوار امام خمینی-خ سیلوموتورسیکلتنویدجوین
۱۳۲پایین تر از میدان ارشاد بلوار صنعتموتورسیکلتمهرسبزوار
۱۳۳بلوار بسیج- نبش بسیج ۱۱موتورسیکلتجوانکاشمر
۱۳۴تربت حیدریه- میدان ۲۲ بهمن جنب کارخانه قندموتورسیکلتآسمانتربت حیدریه
۱۳۵قائم ۲۷موتورسیکلتهمشهریکاشمر
۱۳۶کمربندی- مقابل باربری عثمانیموتورسیکلتایران شرقخواف
۱۳۷۴راه خرمشهر-خ برق مزار- روبروی باغ تالار الماسموتورسیکلتکمیلتایباد
۱۳۸خ آیت‌آله ذبیحی۲- پ ۶موتورسیکلترادقوچان
۱۳۹شهر فیروزه حاشیه بلوار امام رضا- جنب شرکت تابشموتورسیکلتتابششهرفیروزه
۱۴۰جغتای بلوار پاسداران- نبش امام علی- جنب ۳راهی ارزنهموتورسیکلتیاسجغتا
۱۴۱باخرز- ۳راهی ارزنهموتورسیکلتسامانباخرز
۱۴۲آزادی ۹۵- روبروی پلیس راه امام هادی- جنب مرکز مخابرات خاتم‌آلانبیاموتورسیکلتخاتممشهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *